YAYASAN

STAI Siliwangi Bandung dikelola oleh yayasan Kartika Jaya Cabang XIX Siliwangi di bawah pembinaan Kodam III/Siliwangi.

Pembina           : Pangdam III/Siliwangi (ex.off)

Ketua               : Ny. Santi Doni Monardo

Sekretaris         : Ny. Fetty Wahyu

Bendahara        : Ny. Tri Novita

 

BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH)

BPH STAI Siliwangi merupakan bagian dari Yayasan Kartika Jaya Cabang XIX Siliwangi sebagai Badan Pembina Harian STAI Siliwangi Bandung.

Ketua               : Letkol (Purn) Drs. H. Asep Abdullah, M.Ag.

 

PIMPINAN STAI

Ketua                               : Prof. Dr. H. Syamsu Yusuf LN., M.Pd.

Puket. Bid. Ak & KU         : Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M. Si.

Puket Bid. Um & Kemah   : Drs. Uus Sopandi

 

PIMPINAN JURUSAN/PRODI

1. Jurusan Tarbiyah

    Ketua                                              : Drs. H. A. Djuaeni, M. Pd.

    a. Program Studi PAI

       Ketua                                           : Dra. Lisde Sulistiawati, M.Pd.

    b. Program Studi PGMI/SD

       Ketua                                           : Wardi Abd. Salam, S. Ag., M. Hum.

    c. Program Studi Tadris Bahasa Inggris 

       Ketua                                           : Jaka Lordra Ardhita, S.S., M. Hum.

 

2. Jurusan Syari'ah

   a. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

      Ketua                                                                 : Dr. Marsudi Fitro Wibowo, M. Ag.

   b. Program Studi Perbankan Syari'ah

      Ketua                                                                 : Dr. H. Ending Solehudin, M. Ag.